OUD-NIEUWS-bericht van 14 oktober 1939

Ik volg op deze website een lijst van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog, de aanleiding tot die oorlog en de nasleep daarvan. Ik begin met het jaar: 1939. Om precies te zijn op 14 oktober 1939, de dag dat ik in Rotterdam geboren ben.

Op de volgende pagina’s vindt u afbeeldingen van kranten-artikelen aan, volgens een lijst van gebeurtenissen tijdens de Tweede WereldoorlogIk begin tijdens het jaar 1939.  Bij elke blog-post zult u een of meerdere afbeeldingen aantreffen, welke ook op mijn website https://asean-retreat.com te vinden zal zijn. 

De Tweede Wereldoorlog begon in de opvatting van veel historici op 1 september 1939 hoewel het op die dag nog slechts ging om oorlog in Europa  met de Duitse aanval op Polen. 

Al in de dagen daarna verklaarden Groot-Brittannië en Frankrijk Duitsland de oorlog – de Verenigde Staten bleven afzijdig, evenals keizerrijk Japan. Maar met de Japanse aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941 was sprake van oorlog op andere continenten met twee grote blokken: geallieerden (Groot-Brittannië, VS, Frankrijk, Benelux, Denemarken, Noorwegen e.a.) en asmogendheden (Duitsland, Italië, Japan e.a.) en daardoor een echte wereldoorlog.

De maanden voorafgaand aan deze dag zijn ook opgenomen in mijn artikelen en blog-posts.

Opmerking: Bij het opzoeken van gebeurtenissen naar datum gebeurt het soms dat verschillende officiële bronnen elkaar qua datum tegenspreken. Vrijwel altijd zijn deze verschillen zeer klein, meestal één dag verschil. De oorzaak hiervan is te vinden in het feit dat bepaalde militaire acties tijdens de nacht starten en nog doorlopen in de vroege uren van de volgende dag. Ook gebeurt het dat een auteur de situatie beschrijft wanneer de actie volledig afgelopen is, met andere woorden de dag na de overgave, de dag na de vredesonderhandeling, enz. Ook zij opgemerkt dat het einde van een militair offensief of campagne niet steeds eenduidig te bepalen is. De bepaling van de datum is afhankelijk van de referentie die door de auteur werd gebruikt. 

1939-10-14.pagesEr is getracht in deze lijst zo veel mogelijk de exacte referentie van de datum aan te duiden via een omschrijving van wat er gebeurd is of bedoeld werd.

Advertisement
%d bloggers like this: